Fornminnen!

Om du är intresserad av riktigt gammal historia bör du definitivt ta dig en titt på de fornlämningar som vi har här i Närke. Det finns nämligen hela 5200 bevarade fornlämningar, som till exempel domarringar (forntida gravanläggningar) och runstenar. Det finns också ett flertal fornborgar, till exempel Tarstaborg i Sköllersta som är Närkes största och bäst bevarade fornborg. Den ligger på ett berg som stupar brant ner mot väster och omgärdas i övrigt av en 310 meter lång stenvall. Utanför stenvallen finns resterna av ytterligare två murar. Det finns fem ingångar till Tarstaborg och innanför finns en terrass där det troligen har stått ett hus. Tarstaborg tros vara från mitten av järnåldern och bör vara samtida med det fåtal kungshögar (gravhögar) som finns i Närke.

Kollerborg är en fornborg i Örebro kommun som är belägen på ett bergskrön 45 meter över havet med utsikt över Hjälmaren. Även den gränsar mot ett brant stup och detta ska enligt lokal tradition varit en ättestupa. Ättestupa var enligt legenden ett stup där åldringar kastade sig eller blev kastade mot sin död när de inte längre var förmögna att försörja sig själva eller bidra till arbetet på gården. Många platser i Sverige och Norden sägs ha varit ättestupor, men det anses inte längre troligt att de faktiskt har använts. Hur som helst är det i alla fall spännande att tänka sig att de kanske har haft den funktionen!

Det finns som sagt mycket att se i Närke om man är intresserad av historia. Kliv in på en turistbyrå och säg att du är intresserad av fornminnen så får du mer information om var du kan hitta dessa!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

You may use these HTML tags and attributes: